Maxidex ögondroppar

Om ditt öga blivit inflammerat i ögats yttre och främre delar är Maxidex ögondroppar en lösning på problemet. I Maxidex finns nämligen substansen dexametason som är en kortikosteroid. Kortikosteroider minskar inflammation, svullnad och ömhet i ögat.

Du ska inte använda Maxidex ögondroppar om…

  • Du har tuberkulos i ögat
  • Du har en bakteriell infektion i ögat
  • Du har en pågående parasitinfektion i ögat
  • Din hornhinna är infekterad av herpes, smittkoppor eller vattenkoppor

Biverkningar av Maxidex ögondroppar

Om du tar Maxidex ögondroppar kan du drabbas av förhöjt tryck i ögat. Om du tar ögondropparna under en längre tid kan du också utveckla grå starr. Läs mer om grå starr och vad det är. Förutom ett förhöjt tryck i ögat är den vanligaste biverkningen obehag i ögonen.

Vilken dos tas Maxidex ögondroppar i?

Om du har en kronisk inflammation är den rekommenderade dosen 1-2 droppar i ögat med 3-6 timmars mellanrum. Vid allvarlig inflammation kan du får en ökad dos av läkaren och då ska du ta ögondropparna med 30-60 minuters mellanrum. Läkaren avgör och guidar dig kring dosering utifrån dina behov.

Läs mer om Maxidex ögondroppar

Vill du lära dig mer om läkemedlet kan du följa länken till Maxidex bipacksedel. Det finns också mycket information hos FASS. Hos FASS kan du läsa vidare om:

  • Dosering
  • Interaktioner
  • Biverkningar
  • Innehåll

Fler artiklar