Undersökning före ögonoperation

För att få svart på vitt att du behöver göra en ögonoperation är det bäst att göra en grundlig undersökning hos en optiker eller läkare. Det är först när undersökningen är gjord som du kan bestämma dig för vilket nästa steg eller ingrepp är. Oftast kommer du fram till detta i samråd med din läkare eller optiker.

Hur går en synundersökning till?

En synundersökning kan gå till på flera sätt men innan en ögonoperation fokuseras det allt som oftast på följande punkter.

1

Helhetsbilden

Undersökningen startar oftast med att ögonläkaren vill få en helhetsbild över dig. I början av undersökningen uppger du om du har någon sjukdom och vilka mediciner du tar.

2

Fokus på hornhinnan

När själva ögonundersökningen tar vid fokuserar läkaren till stor del på hornhinnan. Eftersom det är hornhinnan som behandlas på laseroperationerna läggs stor vikt på att avgöra hinnans styrka. Här kan du läsa mer om hornhinnan.

3

Kontroll av resterande öga

Efter att hornhinnan har kontrollerats görs det också en undersökning av ögat i övrigt. Det kan ta sin lilla tid då vissa ögonsjukdomar kan vara svårupptäckta.

4

Förslag på operation

När både hornhinnan och övriga ögat kontrollerats och analyserats kommer ögonläkaren eller optikern med förslag på operationsalternativ som passar dina ögon. Du får sedan gå hem och fundera mer på beslutet och läsa mer om behandlingen.

3 saker att tänka på innan operation

Om din ögonläkare eller optiker rekommenderar en operation finns det några olika saker som är bra att fundera över.

1

Val av klinik

Det finns flera olika aktörer på marknaden som gör ögonoperationer. För vissa operationer kan du komma undan gratis då bokningen sker genom den fria vården. Privata alternativ får du bekosta på egen hand. Hör med din ögonläkare om vårdgarantin täcker din behandling och om läkaren kan skriva ut en remiss till nästa instans.

2

Vilka metoder erbjuder kliniken?

Om du kollar på privata alternativ är det viktigt att läsa på deras hemsida om vilka operationer de erbjuder. En smart idé är att ha klart för dig vilken operation som är bäst för dig innan du kontaktar en privat klinik. Det beskedet får du från din ögonläkare.

3

Är tidigare kunder nöjda?

Försök att ta reda på så mycket information som möjligt gällande kliniken. Idag finns det stora möjligheter att läsa recensioner och annan feedback på nätet innan du bestämmer dig för vilken operation och klinik du vill gå vidare med.

Fler artiklar