LASIK eller LASEK

PRK står för PhotoRefractive Keratectomy och är den första metoden som började användas inom laserkirurgi för ögonen i början av 1990 talet.

Idag används inte PRK längre på samma sätt som gjordes för ca 30 år sedan, då smärtan som uppstod från PRK var alltför stor. Numera är det istället LASEK/ELSA som är en vidareutveckling av PRK som används inom ögonkirurgier.

PRK går ut på att korrigera synfel genom att laser används för att omforma ögats hornhinna. Genom excimerlaser tar läkaren mekaniskt bort epitel som är det yttre lagret av hornhinnan. Efter operationen behöver patienten använda bandagelinser flera veckor för att skydda ögat så att epitelet kan läka ihop. I PRK används ingen mikrokirurgi och endast 1 öga kan behandlas per gång, vanligtvis behöver du som gör PRK vänta ungefär ett halvår efter första ögat opererats, tills nästa öga kan opereras. PRK används som sagt inte speciellt ofta längre, utan det är vidareutveckling av denna metod som används. För patienter som har väldigt stora pupiller och större synfel kan dock PRK än idag vara enda alternativet för ögonoperation.

LASIK är kanske den absolut mest använda metoden för att bota synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism. Metoden LASIK kom i mitten av 90-talet.

Med LASIK så skärs ett tunt lock upp utav hornhinnan med hjälp av ett instrument och viks sedan undan. Lasern kan sedan avlägsna så mycket av hornhinnan som behövs för att korrigera synfelet. Efter synfelet är korrigerat så viks det tunna locket tillbaka och fäster några minuter.

Den största fördelen med LASIK är att fliken skyddar den behandlade ytan, vilket ger snabb läkning och minimal smärta.

Ögonläkaren ändrar på hur ljusets strålar bryts i ögat, vilket leder till att du ser bättre när ljuset fokuseras på näthinnan.

Fliken kan dock också medföra risker, det kan till exempel bli veck i den eller i värsta fall kan den helt lossna. Mer om detta i filmen till höger och nedan.

Eftersom PRK var en så smärtsam metod när den kom för cirka 30 år sedan, så har LASIK ofta jämförts med den metoden eftersom smärta nästan kan uteslutas helt och hållet med LASIK. Patienterna kan ofta återgå till arbetet redan dagen efter operation och då med perfekt syn efter ögonoperationen.

Med ett konstgjort skuret lock kunde ögonkirurgier lura ögat att tro att inget hänt och därmed nästan helt slippa smärta och obehag.

Det lock som man vid LASIK/FS-LASIK skär i hornhinnan är upp till en tredjedel av hornhinnans totala tjocklek. Eftersom ingreppet är så pass stort på ögat så är det därför framöver svårt att göra andra operationer på ögat, ifall det skulle behövas. Cirka 1 av 20 får problem efter en LASIK operation.

FS-LASIK

2009 kom en förfinad LASIK metod som fick namnet FS-LASIK (även kallad IntraLASIK eller InLASIK) för att förbättra locket som skapades, vilka då blev jämnare och bättre än de tidigare mekaniskt tillverkade locken. Femtosekundlasern skär locket, istället för att knivblad skär locket.

En excimerlaser används sedan för att putsa bort hornhinnevävnad så att synfelet korrigeras. Locket läggs sedan tillbaka. 

Locket medför en kraftig försvagning av hornhinnan, då man i själva snittet enbart återfår några få procent av vävnadsstyrkan.

För de som ofta gnuggar sina ögon så finns det risk att locket kan veckla sig och då ge försämrad synskärpa.

Många upplever även torra ögon efter en FS-LASIK operation eftersom nervfibrer har kapats längs hela snittet runt locket.

För kampsportsutövare rekommenderas ej någon variant av LASIK, just på grund av den konstgjorda fliken som kan lossna.

Andra risker är att patienter kan drabbas av regnbågebländning, de ser ett spektrum av färgade band som i en regnbåge. Effekten är framträdande i mörker, exempelvis på mötande bilars strålkastare.

ReLEx Smile

Eftersom både LASIK och FS-LASIK har haft så många komplikationer så har nu en nyare metod kommit, vid namn ReLEx Smile 'Small Incision Lenticular Extraction'.

Metoden går ut på att inte skapa någon flik/lock och femtosekundlasern sköter hela förfarandet. Genom att kombinera LASIKs smärtfria behandling och få bort problematiken med konstgjord flik/lock, så känns ReLEx Smile som en mycket säkrare metod där inte samma nervvävnader heller tar skada. Kom dock ihåg att metoden inte är lika beprövad som LASIK eller LASEK, men inte många risker har rapporterats om ReLEx Smile.

 

LASEK är ögonlaserbehandling på ytan av hornhinnan. I Sverige kallas även LASEK för ELSA för att inte så lätt förknippas med LASIK.

Epitelet som är hornhinnans ytskikt luckras upp med alkohol och när ytskiktet är borta så görs laserbehandlingen genom att omforma det mellanliggande lagret (stroma) undertill.

Det yttre lagret av hornhinnan, epitelet, är ett mjukt snabbåterväxande lager. Epitelet kan återskapas från grunden av stamceller som finns vid gränsen mellan iris och ögonvitan på några dagar utan att förlora ögats klarhet. Med LASIK görs behandlingar i djupare lager som är svårare att ersätta, vilket innebär att LASEK är en metod som inte innebär några större påfrestningar på ögat. 

När epitelet är borta så sätts en bandagelins på cirka 5 dagar för att skydda ögat och gör så att ögat läker fortare och nytt epitel kan växa ut.

LASEK har längre återhämtningstid än LASIK, men innebär inte de stora riskerna som LASIK har, eftersom endast ytbehandling görs i LASEK behandling.

Biverkningar som kan fås med LASEK är ungefär desamma som vid LASIK behandling såsom dubbelseende, halo-effekter eller starburst-effekter. En biverkning som är värre än LASIK är de 2-4 dagar av smärta som kan uppstå vid en LASEK behandling.  

Halo gör att en ljuskälla ses som en aura av ljus.

Starburst upplevs som strålar som kommer från ljuskällan och sprider sig utåt, ungefär som solstrålar.

Med LASEK går det korrigera synfel ned till -10 och brytningsfel (astigmatism) ned till -6.

NOCUT/TRANSPRK/NOTOUCH

NoCut innebär att lasern gör hela jobbet, dvs ingen alkohol används och lasern tar bort ytskiktet (epitelet) på hornhinnan och därefter åtgärdar själva synfelet i samma seans.

Själva operationen är mycket snabb, effektiv och smärtfri! Det finns gott om tid efter operationen att ta sig hem innan eventuell smärta kan uppstå innan läkningsprocessen av epitelet kör igång.